Vreedzaam

Vreedzaam (voorheen Vreedzame school) is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap voor het (speciaal) basisonderwijs. Op de inmiddels ruim 1000 ‘vreedzame’ scholen in Nederland is de school een leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Deze sociale en emotionele vaardigheden hebben leerlingen nodig om samen de school tot een plezierige plek te maken.

Vreedzaam bestaat inmiddels 20 jaar en is nog altijd in ontwikkeling. Binnen onze school werken we met de meest recente mappen van de methode. Tijdens de lessen is er aandacht voor: kritisch denken, omgaan met diversiteit en het benutten van maatschappelijke thema’s.  In blokken komen de volgende thema’s aan de orde:

We horen bij elkaar - groepsvorming

We lossen conflicten zelf op - conflicthantering

We hebben oor voor elkaar - communicatie

We hebben hart voor elkaar - gevoelens

We dragen allemaal een steentje bij - verantwoordelijkheid

We zijn allemaal anders - diversiteit

 

Positief klimaat

Op Vreedzame scholen heerst een positief werkklimaat en zijn de leerlingen actief, zorgzaam en initiatiefrijk. Ook de samenleving is gebaat bij burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en vreedzaam omgaan met verschillen en conflicten. Wij vinden dat onderwijs óók betekent kinderen te helpen vormen tot ‘een goed mens’, daarom gebruiken wij Vreedzaam.

 

De klas en school als oefenplaats

Een belangrijk onderdeel binnen het programma is leerlingmediatie. Ieder jaar worden alle leerlingen van groep 7 opgeleid tot mediator. Mediatoren leren allerlei vaardigheden om te kunnen bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen. De gekozen mediatoren lopen buiten tijdens de ochtendpauze. Zij helpen kinderen uit de groepen 1-6 bij het oplossen van conflicten en kleine problemen.  

Daarnaast kunnen leerlingen ieder jaar solliciteren naar een plek in de leerlingenraad. Het nieuwe lid wordt gekozen door zijn/haar klasgenoten. Deze groep van 8 (midden- en bovenbouw-) leerlingen denkt mee over de school en het onderwijs. De ideeën die zij inbrengen worden meegenomen vanuit de eigen groep. Mede dankzij de inzet van de leerlingenraad hebben we in iedere klas een bak om plastic in te verzamelen, hebben we een net boven de schutting, zodat de ballen niet meer in de tuin van de buren terecht komen en is onze school opgeruimd.

De klas en de school worden zo een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.