Ouderraad (OR)

De ouderraad op de u betreffende school biedt de mogelijkheid om nauwer bij de Liduinaschool betrokken te zijn. De Oudervereniging bestaat uit alle ouders die één of meerdere kinderen op de Liduinaschool hebben zitten.

Uit al deze ouders wordt per school de Ouderraad gekozen. De ouderraad wil bijdragen aan een goed schoolklimaat. Daarom organiseert uw Ouderraad in nauwe samenwerking met de directie, leerkrachten en klassenouders tal van activiteiten, zoals Sinterklaas- en Kerstfeest, hoofdluiscontrole, lees- en bibliotheekhulp en nog veel meer. 

Voor al deze activiteiten vraagt de Ouderraad een bijdrage aan alle ouders, zowel in financiële als in praktische zin. Zo wordt geholpen om het schoolleven van de leerlingen prettiger te maken.

Via de Nieuwsbrief wordt vaak om ouderhulp gevraagd. Als u op school wilt helpen, kunt u altijd aan een leerkracht of klassenouder vragen voor welke activiteit hulp nodig is en hoeveel tijd u dat kost. 

De vergaderingen van de Ouderraad zijn openbaar. U bent altijd welkom. De vergaderdata kunt u vinden in de agenda van SocialSchools. U kunt tijdens de vergadering vragen stellen. 

Eén keer per jaar wordt een jaarvergadering op de school van uw kind(eren) gehouden. Daarvoor worden alle ouders uitgenodigd. Tijdens de jaarvergadering wordt terug gekeken en uitleg gegeven over het beleid en de activiteiten van de Ouderraad van het afgelopen schooljaar. Er wordt ook gekeken naar de plannen voor het nieuwe schooljaar.

Geen kinderactiviteiten zonder ouderhulp

De school organiseert het hele jaar door leuke, creatieve, culturele en sportieve activiteiten voor uw kind. Maar zonder uw hulp bij het organiseren of uitvoeren, kunnen deze activiteiten niet plaatsvinden. U wilt toch ook een leuke schooltijd voor uw kind? Kom daarom ook helpen!

Hoe kunt u helpen?

 • Word lid van de Ouderraad: Een vast team met betrokken ouders helpt school met de coördinatie van activiteiten, adviseert hierbij en bepaalt de besteding van de jaarlijkse ouderbijdrage. De Ouderraad komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar in de avond en bestaat naast ouders uit 2 leerkrachten en de schooldirectie. Momenteel bestaat de Ouderraad uit 6 ouders, we zoeken versterking met 4 ouders (met name op de Timor locatie, maar ook Juno ouders zijn welkom).
 • Gedurende het hele jaar: Er zijn talrijke taken in en om de klas waarvoor maandelijks/wekelijks hulp gevraagd wordt. Denk bijvoorbeeld aan de klassenouders en luizenpluis die nodig is in elke klas, de vaste ouderhulp in de schoolbibliotheek of bijvoorbeeld computerhulp bij de kleuterklassen.
 • Eenmalig: Daarnaast hebben alle jaarlijks eenmalige activiteiten een commissie, die bestaat uit leerkrachten en ouders, die samen op basis van bestaande draaiboeken dit organiseert. Dit zijn activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en het schoolfeest, maar ook bijvoorbeeld Schoenmaatje, de Avond 4daagse of Schoolschaatsen. Er zijn kleine activiteiten met maar 1-2 personen en relatief weinig werk. Grotere activiteiten vragen meer ouderhulp en langere voorbereidingstijd, soms alleen bij het organiseren, soms ook de handen uit de mouwen bij de activiteit zelf. Voorafgaand aan elke activiteit zal de Ouderraad ouders oproepen, maar natuurlijk kunt u ook al aan het begin van dit jaar uw interesse kenbaar maken.

Sommige activiteiten vinden overdag plaats, maar ook als u fulltime werkt zijn er talrijke manieren waarop u kunt bijdragen aan een leuke schooltijd.

Maak uw interesse kenbaar via ocliduina@gmail.com door uw naam en contactgegevens door te geven: email, telefoonnr, voor-en achternaam van uw kind, groep van uw kind en locatie Timor of Juno.

 

Overzicht Schoolactiviteiten

Deel 1: Af en toe helpen:

 • Avond-4-daagse
 • Carnaval
 • Kerstviering
 • Keuzevakken
 • Kinderboekenwinkel tijdens de Kinderboekenweek
 • Schaatsen
 • Schoolfeest 
 • Schoolhockeytoernooi
 • Schoolreisjes
 • Schoolvoetbaltoernooi
 • Sinterklaasfeest
 • Sportdag
 • Themaweek

Deel 2: Het hele jaar betrokken:

 • Bibliotheekouder
 • Computerhulp bij de kleuters
 • Hoofdluiscontrole
 • Klassenouder
 • Klussengroep
 • Medezeggenschapsraad (MR)
 • Ouderraad
 • Verkeerscommissie