Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Liduinaschool valt onder de Stichting Haarlem Schoten. Samen met de Sint Bavoschool heeft de stichting een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Informatie over deze GMR kunt u vinden op de site van de Stichting Haarlem Schoten. 

GMR Stichting Haarlem Schoten