Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Liduinaschool valt onder de Stichting TWijs. Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Informatie over deze GMR kunt u vinden op de site van TWijs.