Ouderraad (OR)

Welkom bij de oudervereniging, de leukste vereniging van de school! En dat is niet zomaar… 

De oudervereniging organiseert namelijk in nauwe samenwerking met de directie, leerkrachten en klassenouders een tal van activiteiten, zoals het sinterklaas- en kerstfeest, het paasontbijt, de avond 4daagse, lees- en bibliotheekhulp en nog veel meer! We zorgen dus voor allerlei leuke, spannende, culturele, sportieve en gezellige activiteiten en dragen daarbij graag bij aan een leuk en gezellig schoolklimaat. 

De oudervereniging bestaat uit een afvaardiging van alle ouders die één of meerdere kinderen op de Liduinaschool hebben zitten. 

De oudervereniging komt zo een zes keer per jaar bij een. U bent altijd van harte welkom. De vergaderdata kunt u vinden in de agenda van SocialSchools. Eén keer per jaar wordt er een jaarvergadering op school gehouden. Daarvoor worden alle ouders uitgenodigd. Dan wordt teruggekeken en uitleg gegeven over het beleid en de activiteiten van het afgelopen schooljaar. Er wordt ook gekeken naar de plannen voor het nieuwe schooljaar.

Voor alle georganiseerde activiteiten vraagt de oudervereniging een bijdrage aan alle ouders, zowel in financiële (de jaarlijkse ouderbijdrage) als in praktische zin.

Via de Nieuwsbrief of klassenapps wordt vaak om ouderhulp gevraagd. Als u op school wilt helpen, kunt u altijd aan een leerkracht of klassenouder vragen voor welke activiteit hulp nodig is en hoeveel tijd u dat kost.

 

Geen activiteiten zonder u hulp! 

Op school organiseren we het hele jaar door leuke, creatieve, culturele en sportieve activiteiten voor uw kind. Maar zonder uw hulp kunnen deze activiteiten niet plaatsvinden. U wilt toch ook een leuke schooltijd voor uw kind? Kom daarom ook helpen!

Hoe kunt u helpen?

 • Word lid van de oudervereniging: een vast team met betrokken ouders helpt school met de coördinatie van activiteiten, adviseert hierbij en bepaalt de besteding van de jaarlijkse ouderbijdrage. De oudervereniging komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar in de avond en bestaat naast ouders uit 1 leerkracht en de schooldirectie. We kunnen altijd versterking gebruiken, lijkt het u leuk om te helpen? Meldt u dan vooral aan!

 • Gedurende het hele jaar: Er zijn taken in en om de klas waarvoor maandelijks/wekelijks hulp gevraagd wordt. Denk bijvoorbeeld aan de klassenouders en luizenpluis die nodig is in elke klas, de vaste ouderhulp in de schoolbibliotheek of bijvoorbeeld computerhulp bij de kleuterklassen.

 • Eenmalig: Daarnaast hebben alle jaarlijks eenmalige activiteiten een commissie die bestaat uit leerkrachten en ouders, die samen op basis van bestaande draaiboeken dit organiseert. Dit zijn activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, maar ook bijvoorbeeld Schoenmaatje, de Avond 4daagse of Schoolschaatsen. Er zijn kleine activiteiten met maar 1-2 personen en relatief weinig werk. Grotere activiteiten vragen meer ouderhulp en langere voorbereidingstijd, soms alleen bij het organiseren, soms ook de handen uit de mouwen bij de activiteit zelf. 

Sommige activiteiten vinden overdag plaats, maar ook als u fulltime werkt zijn er talrijke manieren waarop u kunt bijdragen aan een leuke schooltijd voor u kind.

Heeft u zin om ons te komen helpen? Heel graag! Neem contact met ons op via or@liduinaschool.nl. Vanzelfsprekend beantwoorden we al uw vragen. 

 

Overzicht Schoolactiviteiten

Deel 1: Af en toe helpen:

 • Avond-4-daagse
 • Kerstviering
 • Keuzevakken
 • Kinderboekenweek
 • Schaatsen
 • Schoolfeest 
 • Schoolhockeytoernooi
 • Schoolreisjes
 • Schoolvoetbaltoernooi
 • Sinterklaasfeest
 • Sportdag
 • Themaweek

Deel 2: Het hele jaar betrokken:

 • Bibliotheekouder
 • Computerhulp bij de kleuters
 • Hoofdluiscontrole
 • Klassenouder
 • Klussengroep
 • Medezeggenschapsraad (MR)
 • Tuingroep
 • Verkeerscommissie